Nyt fra Ejendomskontoret

Info til beborene :

 

 

 

2. Der opleves nogle steder at loftbeklædningen på vores altaner er begyndt at hænge og 

    der har været nogle  problemer med Kondensvand fra lofterne.

    Det arbejders der også på at finde en løsning på.