Nyt fra bestyrelsen

 

 

Bestyrelsen har i 2019 løbende drøftet, hvilke opgaver der skal udfærdiges resten af året og hvilke planer der er for fremtiden.

 

Følgende opgaver er udført siden sidst:

* Afdelingens hjemmeside opdateret

* Nyt handicaptoilet i beboer lokalet

* Beplantning ved græsplæne blok D og ny bænk

 

Følgende opgaver udføres i 2019:

* Græsplæne ved blok D

* Skråparkering blok B (er startet op)

* Grillplads m.m. - blok B

* Nye cykelslisker til alle nedgange til klæderne

 

Fremtidstanker og ideer:

* Forskønnelse af varmecentralen

* Stigstrenge

* Udbedring af asfalt

* Skråparkering blok C, samt ny sandkasse og sand (2020)

* Skråparkering blok D, samt "Amaliehaven" (2021)

 

Henrik, Uffe og Anders fortsætter med de grønne områder i 2019.

Der lægges vægt på, at vores bebyggelse har et pænt, men også forskelligt præg, i de respektive blokke, samt at det er muligt for de ansatte, at holde området.

Vi har som i 2018, valgt, at nyttehavebrugerne fortsat må bruge vandslange, til vanding i 2019.

 

Vi har fortsat 4 udvalg.

Aktivitetsusvalg: Suzanne

Hjemmeside og it-udvalg: Peter Rytter 

De grønne områder: Maria og John A.

Energiudvalg: John H.

Hvis Du/I har forslag, eller interesse inden for disse områder, kan udvalgets medlemmer kontaktes via telefon eller mail.

Husk altid, at Du/I kan finde meget mere information på vores hjemmeside, samt at der fortsat er mulighed for, at tilmelde sig vores facebook gruppe.

 

Til slut vil vi blot ønske, at alle beboere går en dejlig sommer i møde.