Nyt fra bestyrelsen

 

Bestyrelsen har på de månedlige bestyrelsesmøder, drøftet planer og tiltag for fremtiden.


Følgende opgaver er udført siden sidst:
* Skråparkering i blok D
* Ny affaldsstation ved blok B
* Multibane ved blok D, vedtaget på afdelingsmødet

Følgende opgaver udføres i 2021
* Asfaltopretning
* Nye vandstik
* "Amaliehaven"
* Stigstrenge

Fremtidstanker/emner:
* Udvendig "forskønnelse" af varmecentralen
* Affaldssortering, afventer kommunale regler
* Revidering af husorden, afdelingsmøde 2021

På de grønne områder er den gamle hæk, langs kørevejen ned til containerpladsen udskiftet med græs. Der vil fra ejendomskontorets side blive plantet yderligere, samt sat store sten, magen til dem ved parkeringspladserne.

Der er lige sat nye planter flere steder på ejendommen, ligesom der er lagt løg ned til påske og pinse blomster.

Som vedtaget på afdelingsmødet, vil der flere steder på de grønne områder, blive gjort plads til, at biodiversiteten får gode vilkår.

Informationsmødet med You-See blev desværre aflyst. Vi påtænker, at udsende informationsmateriale i starten af 2021 og derefter afholde et nyt infomøde i februar/marts. Derefter vil emnet blive sendt til urafstemning.

Husk altid, at Du/I kan finde meget mere information på vores hjemmeside, samt at der fortsat er mulighed for, at tilmelde sig vores facebook gruppe.

Bestyrelsen ønsker alle beboere, en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.

December 2020