Afdelingsmødet


Der afholdes ordinært afdelingsmøde i september måned. På mødet er du som beboer i afdelingen med til at vælge afdelingsbestyrelsen  i henhold til selskabets vedtægter og afdelingens regler.
Alle beboere i afdelingen har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, og hver husstand har to stemmer.
Alle beboere i afdelingen kan - helt frem til selve valghandlingen - stille op som kandidater til afdelingsbestyrelsen (både lejeren på lejekontrakten og dennes myndige husstandsmedlemmer).
I afdeling Nordre Munkegård er det besluttet, at afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for to år ad gangen og 2 suppleanter, som vælges for et år ad gangen.  
Afdelingsbestyrelsesformanden vælges af afdelingsmødet.

 

Referat fra afdelingsmøder.

Afdelingsmødet september 2016

Afdelingsmødet september 2017

Regnskab 2016

Budget 2018

Afdelingsmødet september 2018

Regnskab 2017

Budget 2019 

Afdelingsmødet september 2019

Regnskab 2018

Budget 2020

Afdelingsmødet september 2020

Regnskab 2019

Budget 2021