Afdelingsmødet


Der afholdes ordinært afdelingsmøde i september måned. På mødet er du som beboer i afdelingen med til at vælge afdelingsbestyrelsen  i henhold til selskabets vedtægter og afdelingens regler.
Alle beboere i afdelingen har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, og hver husstand har to stemmer.
Alle beboere i afdelingen kan - helt frem til selve valghandlingen - stille op som kandidater til afdelingsbestyrelsen (både lejeren på lejekontrakten og dennes myndige husstandsmedlemmer).
I afdeling Nordre Munkegård er det besluttet, at afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for to år ad gangen og 2 suppleanter, som vælges for et år ad gangen.  
Afdelingsbestyrelsesformanden vælges af afdelingsmødet.

 

Du kan finde referater fra afdelingsmødet samt afdelingens budget og regnskab ved at klikke her