Afdelingsbestyrelsen

 

Afdelingsbestyrelsens arbejde
Som beboer kan du få stor indflydelse på din afdeling ved at deltage i beboerdemokratiet.
Alle afdelinger har en afdelingsbestyrelse, der har til opgave at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, at foreslå ændringer til husordenen og at behandle udkast til årsregnskab og budget for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte budget beslutte hvilke vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, boligselskabet skal udføre.

                                                

Afdelingsbestyrelsen 2022/2023

Henvendelse til bestyrelsen sker skriftligt til mail: AfdNdrMunkegaard@almenbo.dk

Bjarne Busgaard

Formand
Dalstrøget 165, 1. th.

Kontakt

Maria Egevang

Næstformand
Dalstrøget 135, 1. th.

Kontakt

John Hædersdal

Bestyrelsesmedlem
Vangedevej 144, 1.5

Kontakt

Bo Grøn

Bestyrelsesmedlem
Dalstrøget 173, 1. tv.

Kontakt

Mads Langhoff

Bestyrelsesmedlem
Dalstrøget 175, st. mf.

Kontakt

Carl Rasmussen

1. suppleant

Kontakt

Per Kjeldsholm

2. suppleant

Kontakt

Paul Garst

3. suppleant

Kontakt
Udlejning af beboerlokalet

Kun til beboere I Afdeling Nordre Munkegård.

Kontakt Mads Langhoff på mobil 2083 6747
Henvendelse kun hverdage mellem kl. 17:00 og kl. 19:00


Regler & priser for udlejning findes på hjemmesiden, under ”Praktiske Info…”